1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,
 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę dalej zwaną administratorem:
  1. Administratorem danych osobowych jest firma:
      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rezon S.C.
      J.Szmaglińska, D.Szmagliński
      ul. Ketlinga 1, 78-100 Kołobrzeg
      NIP 6711400398
      tel. 94 355-14-50
      oraz
      Tessari
      Dariusz Szmagliński
      ul. Paderewskiego 12, 78-100 Kołobrzeg
      NIP 6711007353.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu bieżącej komunikacji z Administratorem w celach marketingowych
      polegającej na współpracy handlowej służącej realizacji zamówień, wystawiania faktur VAT oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną.
  3. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Działu Sprzedaży.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu właściwej współpracy handlowej, realizacji zamówień
      jak również korzystania z platformy internetowej.
  5. Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administratora.
  6. W przypadku założenia konta na platformie internetowej należącej do Administratora, dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień
      składanych za pomocą konta na platformie internetowej.
  7. Jeżeli nie życzą sobie Państwo dalszego otrzymywania newslettera, to w każdym momencie może Pan/Pani wypisać się z niego klikając link zawarty
      w newsletterze. Brak jakiegokolwiek działania z Pana/Pani strony będzie skutkował pozostawieniem adresu e-mail w bazie Administratora.
  8. Dane Pana/Pani będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newslettera, a następnie nie dłużej niż przez okres,
      po którym przedawnią się roszczenia wynikające z subskrypcji. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych
      powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
  9. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane:
      a. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Pracodawcy lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne
      b. Podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną.
10. Przysługują Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
      wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
      Wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku urzędem właściwym będzie Prezes Urzędu Ochrony
      Danych Osobowych (PUODO). Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: info@rezon.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej, 
      listownie na adres: P.W. Rezon s.c., ul. Ketlinga 1, 78-100 Kołobrzeg .

      Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
      Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
      ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl