1 » Regulamin2

Regulamin

 

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę P.W. "REZON" s.c. (NIP: 6711400398, REGON: 330420620mającą swą siedzibę przy ul. Ketlinga 1 w Kołobrzegu, działającą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej zwaną dalej Sprzedającym.
 

2. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży artykułów prezentowanych w sklepie. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży (prezentowanych artykułów). Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu. Właścicielem sklepów www.rezon.eu jest Sprzedający

3. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi prowadzić działalność gospodarczą i posiadać dokumenty rejestrowe identyfikujące jego firmę, tj. NIP, REGON oraz wpis do ewidencji o prowadzonej działalności lub wpis do KRS. Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji nowego klienta, jeżeli uzna, iż jest to działanie na szkodę firmy Rezon.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego.

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w  formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

7. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

8. W chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów mogą być niedostępne, o czym Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracownika sklepu: www.rezon.eu

9. Kupującemu przysługuje w takiej sytuacji możliwość anulowania zamówienia.

10. Brak potwierdzenia zamówienia przez Kupującego jest jednoznacznie traktowane z anulowaniem złożonego zamówienia.

11. Sprzedający w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia i po jego potwierdzeniu, lub w ciągu 21 dni w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie, wysyła tylko na terenie Polski przesyłkę zgodną z zamówieniem.

12. Przesyłka dostarczana jest do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej w czasie do 48 godzin; jeżeli termin dostawy wypada w dni uznawane za wolne od pracy (niedziele i święta) może on zostać odpowiednio wydłużony.
W okresie wiosenno - letnim tj.1 kwiecień-31 sierpnia czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych, za utrudnienia przepraszamy.

13. Minimalne zamówienie to 200 złotych brutto. Koszty przesyłki zamówienia pokrywa sprzedający.

14. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.

15. Należności za zamówione towary muszą zostać uregulowane przed wysyłką na konto bankowe sprzedającego:
PEKAO SA nr konta: 52 1240 6508 1111 0000 5413 6812 lub "za pobraniem" przy odbiorze towaru.

16. Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT; Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego w sytuacji potwierdzonego już zamówienia.

17. Obowiązują rabaty przy zakupach ze sklepu internetowego www.rezon.eu i filii. Wygląd rzeczywisty oferowanych artykułów może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.
Filia: CH PTAK, Rzgów k/Łodzi, ul. Rzemieślnicza 35 - Pasaż Wschodni 16 - tel: 603941941

18. Klient, który zawarł umowę poza siedzibą firmy P.W. Rezon sc, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginałem dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją nie później niż w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Zwrot wartości towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą P.W. Rezon Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu. osobiście do siedziby firmy w Kołobrzegu przy ul. Ketlinga 1, wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną lub wysłanie produktu do serwisu firmy na adres P.W. Rezon 78-100 Kołobrzeg ul. Ketlinga 1, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy P.W. Rezon nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

19. Ewentualne reklamacje dot. zakupionego towaru mogą być składane przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego, lub ewentualnie pod numerem tel/fax: 94 35-514-50 po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedającym. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od zgłoszenia.

20. Informacje na stronach nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

21. P.W. Rezon (sprzedawca) będzie mógł wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU - ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy - Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy (Produktów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (Produktów). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy - W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Produkty) na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (Produktów). Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktów) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

pobierz formularz


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl